PRIVATLIVS-POLITIK

Læs her, hvordan vi håndterer de personoplysninger og på hvilket grundlag dette sker.
Hvem er vi?
TAQUs en hjemmeside forbinder og formidler kontakt mellem virksomheden og kunder. Driften af hjemmesiden varetages af Adrian Food Truck ApS, CVR-nr. 43700553, Sthensvej 12, 2630 Taastrup (herefter kaldet ”TACO FOOD TRUCK”).

Hvad bruges dine personoplysninger til?
Personoplysninger om brugernes indhentes og behandles som led i TAQUs forretningsmodel. Der vil derfor blive behandlet en række personoplysninger om dig, når du opretter en forespørgsel til TAQU.

Denne oplysningstekst gælder kun for behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med TAQUs hjemmeside samt eventuelle henvendelser rettet til TAQU. Derudover behandler TAQU personoplysninger for at kunne yde den bedst mulige service som platform.

Når du som bruger besøger TAQUs hjemmeside, anvendes der udelukkende cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange der besøger hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Disse oplysninger er anonymiseret og cookies bliver ikke gemt på din browser, da de udløber når sessionen på hjemmesiden slutter.

Endelig behandler TAQU personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser og i forbindelse med konkrete sager som behandles hos TAQU. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger, blive registreret i vores elektroniske database. Hvis du som bruger har et konkret ærinde hos TAQU, vil der blandt andet blive indsamlet oplysninger i form af navn, e-mail adresse og oplysninger som er relevante for det konkrete arrangement. 

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med forespørgelser vil TAQU behandle dit navn, din e-mail adresse og de personoplysninger, som du anfører i henvendelsen.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?
TAQU vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre parter i aftalens indgåelse som er kritiske for udførelsen af planlagte arrangementer. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udførelsen af arrangementet.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
TAQU opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed
Når vi modtager dine oplysninger hos TAQU, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som TAQU varetager. Disse omfatter:

Ret til indsigt i dine personoplysninger.
Ret til berigtigelse af dine personoplysninger.
Ret til sletning af dine personoplysninger.
Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger.
Ret til dataportabilitet.
Ret til indsigelse
mod behandlingen af dine personoplysninger.

Klager
Hvis du ønsker at klage over TAQUs behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os via mail på adrian@tacofoodtruck.dk.